بیوگرافی والی

بیوگرافی والی   الحاج غلام ناصر خاضع فرزند غلام سرور در سال 1344 خورشیدی،چشم به جهان گشوده است وی گواهینامه اش را در رشته زراعت بدست آورده است.موصوف بر اساس حکم شماره 1906 مورخ 1394/9/29 ه ش مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان،به حیث والی غور تقرر حاصل نمودند.

 

وظایف رسمی:

الحاج خاضع سالیان متمادی با موسسات بین المللی و ملل متحد ایفای وظیفه نموده است.

از سال 1381 الی 1382 به حیث ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی مجله صبا دفتر سی، ایچ،اه.

وی ماه قوس 1394 بدینسو به حیث والی ولایت غور ایفای وظیفه مینماید.