جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان تحت ریاست معاونیت امور اجتماعی مقام ولایت دایر شد.

جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان تحت ریاست معاونیت امور اجتماعی مقام ولایت دایر شد.
چهار شنبه، ۱۲ سنبله ۱۳۹۹
جلسه‌ با اشتراک اعضای کمیسیون منع خشونت علیه زنان، تحت ریاست سیف الرحمن ملکزاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت غور دایر و روی نحوه کاهش خشونت و ریشه کن ساختن خشونت علیه زنان از جامعه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتداء معاون امور اجتماعی مقام ولایت غور ضمن خوش آمدید اشتراک کننده گان پیرامون کاهش خشونت علیه زنان صحبت نمود و افزود: خشونت علیه زنان پدیده نا میمون و نا پسند بوده که نیاز به فرهنگ سازی و آگاهی دهی بیشتر دارد تا از جامعه بر چیده شود.
سپس اعضای جلسه به ترتیب گزارشات فعالیت های راستای کاری شان را در جلسه ارایه نموده و در مورد رفع چالش ها و مشکلات سد راه کاری نهاد های مربوطه راه حل های درست جستجو گردید.
در بحث آزاد اشتراک کننده گان پیرامون جلو گیری از خشونت و آگاهی دهی بیشتر به مردم و جامعه صحبت نمودند و در زمینه معاون امور اجتماعی مقام ولایت هدایت لازم را به اعضای جلسه داده و در زمینه طبق قانون تصامیم لازم اتخاذ گردید.