جلسۀ هم‌ آهنگی کمیته مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی تحت ریاست والی غور برگزار گردید.

جلسۀ هم‌ آهنگی کمیته مدیریتی برنامه ملی میثاق شهروندی تحت ریاست والی غور برگزار گردید.
یکشنبه، مورخ ۹ سنبله ۱۳۹۹
بعد از ظهر شنبه مورخ ۸ سنبله ۱۳۹۹ جلسه کمیته مدیریتی برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی با اشتراک رییس مالی و اداری مقام ولایت، رییس دفتر ولایت، رییس سکتوری، معارف، صحت عامه، زراعت آبیاری و مالداری، امور زنان، محیط زیست، شاروالی، کوچی‌ها، نماینده شورای ولایتی، گروه کاری جامعه مدنی، آموز گار ارشد زون غرب برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی، مسوولین و کارمندان دفتر ولایتی میثاق شهروندی، نماینده‌گان کلسترها، نماینده گان موسسات همکار و رسانه‌ها تحت رهبری برید جنرال نور محمد "کوهنورد" والی ولایت در سالون جلسات اداری دایر گردید.
ابتداء این جلسه با آیات چند از کلام الله مجید تلاوت و سپس پیام ویدیویی جلالتمآب محترم رئیس صاحب جمهور کشور، پیرامون چگونگی برنامه ملی میثاق شهروندی نشر گردیده و سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات حضور و سهم اشتراک کننده گان را در برنامه خیر مقدم گفته و روی موضوعات و اهداف جلسه در جهت حمایت و همکاری موثر ، مساعی مشترک، مسوولیت پذیری میان ادارات، برنامه ها و شورا های انکشافی، موسسات همکار به منظور تطبیق درست و سالم برنامه ملی میثاق شهروندی در سطح ولایت غور بیانات مفصل داشته و از مقامات محلی خواهان همکاری و هم‌آهنگی لازم گردید.
همچنان انجینر امان الله "نوری" سر پرست واحد اداری ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی و حامد عطایی آموز گار ارشد زون غرب پیرامون ابعاد و دستاورد های مختلف برنامۀ ملی میثاق شهروندی صحبت نموده و از کار کرد‌ها و فعالیت های انجام شده سه ساله این اداره از طریق پریزنتیشن به‌طور مفصل به حاضرین در جلسه ارایه شده و معلومات کافی ارایه گردید.
در ادامه در بحث آزاد راجع به سوالات اشتراک کننده گان از سوی حامد اعطایی آموزگار ارشد زون غرب چالش های فراه راه برنامه ملی میثاق شهروندی برجسته گردیده و جواب قناعت بخش برای اشتراک کننده گان حاضر در جلسه ارایه شد.
در اخیر والی غور جلسه کمیته مدیریتی میثاق شهروندی را جمع بندی نموده و از کار کردهای تیم میثاق شهروندی با همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات اظهار قدر دانی نموده و از برنامه های موثر و سازنده میثاق شهروندی پیرامون رسیده‌گی به مشکلات مردم نیز ستایش نموده و خواهان تلاش‌های بیشتر شان در امر خدمت گزاری به مردم شد.