والی غور از خط نبرد در ولسوالی های دولتیار و مرغاب دیدار و اوضاع امنیتی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

والی غور از خط نبرد در ولسوالی های دولتیار و مرغاب دیدار و اوضاع امنیتی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
چهار شنبه، ۲۹ اسد ۱۳۹۹
صبح دیروز مورخ 28 اسد 1399 برید جنرال نور محمد کوهنورد والی غور در حالیکه عطا محمد دهقانپور نماینده مردم در ولسی جرگه، سرپرست قوماندان امنیه غور، دگروال محمود "اندرابی" قوماندان لواء 4 پیاده، الحاج جمشید "احمدی" رییس مالی و اداری مقام ولایت نیز ایشان را همراهی می کردند از خط نبرد در ولسوالی مرغاب باز دید به عمل آورد.
علی‌رغم اینکه از اثر فشار و حملات تهاجمی دشمن نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی تغییر موقعیت نموده بودند و با راه اندازی یک عملیات گسترده و حضور فزیکی رهبری اداره محلی دو باره هسته‌ی ولسوالی مذکور بدست نیروهای دولتی افتاده است.
در این سفر، والی غور ضمن ستایش از نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی طالبان را گروه تروریست و دشمن جان و مال مردم خطاب نمود و گفت: طی چند مدت است که گروه تروریستی طالبان در اکثر نقاط ولایت غور ضمن تبلیغات سرد حملات تهاجمی خویش را آغاز نموده تا آرامش مردم را بر هم زنند اما نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش های مردمی غور به دشمنان مردم افغانستان اجازه نمیدهند که بالای مردم شان ستم نموده و به اهداف شوم خود برسند.
همچنان والی غور به مردم ولسوالی های مرغاب و دولتیار اطمینان داد که دشمن توانایی تصرف ولسوالی ها را نداشته و این آرمان را به گور خواهند برد. اما از دو هفته بدین سو طالبان بالای هسته‌ی ولسوالی مرغاب تحرکات را انجام داده که به شجاعت و دلیری نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی ولسوالی مذکور بدست نیروهای امنیتی بوده و دشمن را از ساحات مذکور متواری کرده و به آنان درس عبرت داده اند.
در ادامه والی غور افزود: جنگ راه حل نیست طالبان سالها میشود که دست به خشونت و حملات تهاجمی زده اما تا اکنون یک ولایت و یا یک ولسوالی را در اختیار ندارند راه آبادی و باز سازی کشور صلح است تا اینکه مردم ما در پرتو صلح و ثبات زنده گی نمایند.
همچنان عطامحمد دهقانپور، قوماندان لواء 4 پیاده و سرپرست قوماندانی امنیه نیز پیرامون وضعیت امنیتی و حملات تهاجمی اخیر دشمن صحبت نموده و به مردم اطمینان دادند که دشمن توانای تصرف ساحات حکومتی را ندارد چون نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان خیزش های مردمی ما از ارزش های ملی خویش با متانت و مردانگی دفاع مینمایند و دشمن به اهداف و پلان های شوم خود دست نمی یابد.
گفتنی است که از مدت بدین سوء طالبان در سراسر افغانستان جهت امتیاز گیری حملات تهاجمی خویش را بالای پوسته‌های نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی آغاز نموده که به مقاومت سخت نیروهای امنیتی روبرو شده و تا اکنون کدام دست آورد نداشته اند.