جلسه‌ی اداری مقام ولایت غور دایر گردید.

جلسه‌ی اداری مقام ولایت غور دایر گردید.
فیروزکوه - غور
دو شنبه، ۲۳ سرطان ۱۳۹۹
قبل از ظهر امروز، جلسه‌ی اداری تحت ریاست حبیب الله" رادمنش" معاون و سر پرست مقام ولایت غور، با اشتراک فضل الحق " احسان" رییس شورای ولایتی و روسای ادارات دولتی در سالن جلسات دفتر مقام ولایت برگزار شد.
در ابتداء این جلسه مرور بر فیصله های جلسه قبلی صورت گرفته و روسای ادارات دولتی از کارکردها و اقدامات شان به مقام ولایت گزارش ارایه نمودند.
سپس حبیب الله "رادمنش" معاون مالی و اداری و سر پرست مقام ولایت ضمن استماع گزارش ها، نظریات و پیشنهادات اعضای جلسه از پشت کار روسای ادارات دولتی در راستای تقویت و بهبود حکومت داری خوب، تطبیق پروژه ها، اجرای برنامه ها و عرضه خدمات با کیفیت به مردم اظهار سپاس و تشکری نموده و افزود: " همه مسئول هستیم که در جهت بهبود زندگی مردم با مساعی و همآهنگی بهتر و اقدامات جدی‌تر تلاش نماییم تا اینکه بتوانیم حد اقل خدمات نسبی را به شهروندان این ولا به ارمغان بیآوریم.
در ادامه همه اشتراک کننده گان جلسه ضمن ارایه نظریات و پشنهادات خویش در جلسه، بعد از بحث و مداقه با اکثریت آرا چنین فیصله نمودند:
۱: اخذ جواز نامه‌های محیط زیستی در تطبیق پروژه‌ها و فعالیت‌ها، از طریق ریاست محیط زیست مقام ولایت.
۲: پرداخت پول تضمینی شرکت مربوطه که جغل اندازی و ترمیم ده کیلو متر سرک ولسوالی دولینه را به اکمال رسانیده است.
۳: تایید قرار داد گوشت گاو آمریت شفاخانه ولایتی.
سر انجام موارد فوق با رای اکثریت اشتراک کننده گان در جلسه مورد تایید و تصدیق قرار گرفته و جلسه‌ مذکور با دعای خیر خاتمه یافت.