افتتاح مسجد جامع امیر شنسب غوری در شهرک مهاجرین.

افتتاح مسجد جامع امیر شنسب غوری در شهرک مهاجرین.
غور - فیروزکوه
۲۴ سرطان ۱۳۹۹
سنگ تهداب مسجد جامع امیر شنسب غوری در شهرک مهاجرین طی یک محفل رسمی با حضور داشت رهبری مقام ولایت، رییس شورای ولایتی، رییس ارشاد حج و اوقاف، رییس شورای علما و آمریت امور مهاجرین به هزینه یازده میلیون دوصد هزار افغانی به زمین گذاشته شد.
مسجد جامع امیر شنسب غوری به ابعاد ۲۱/۲۶ متر مربع بوده که در یک زمان گنجایش ۷۰۰ نفر نماز گزار را دارد.
بودجه ساخت و ساز مسجد جامع امیر شنسب غوری از سوی اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری پرداخت شده که کار ساختمانی این مسجد جامع توسط تصدی ساختمانی بنایی تطبیق می‌گردد و قرار است این پروژه به مدت شش ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.