مسابقه نخبه گان کانکور 1399 در فیروزکوه بر گزار شد

مسابقه نخبه گان کانکور 1399 در فیروزکوه بر گزار شد
فیروزکوه- غور
13/9/1398
در این مسابقه سیف الرحمن ملکزاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت ضمن قدردانی از بر گزار کننده گان مسابقه پیرامون اوصاف ویژه نخبه صحبت نمود و گفت: افراد نخبه، شجاع و دلیراند، دارایی انگیزه و اخلاق حمیده اند، برنامه های خوب طرح ریزی می کنند و از شاگردان خواست تا تعلیم و تربیه را فرا گیرند در اینده افراد نخبه ای کشور شوند.
فضل الحق نجات معاون امورتدریسی ریاست معارف دست آوردهای تعلیمی سال 1394 را تا کنون بر شمرد که شاگردان غوری در همه عرصه ها پیشگام بوده اند.
این برنامه از طریق رادیو صدای غور به همکاری ریاست های معارف ، صحت عامه، موسسه ورد ویژن از طریق برنامه های تعلیمی و تربیتی طی مدت سه ماه براه افتیده بود.