سه شنبه مورخ 29 اسد 1398 تحت ریاست حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت جلسه دادخواهی به ارتباط پروژه برق سولری به اشتراک اعضای کمیته دادخواهی و نماینده ریاست حوزه فرعی دریای هریرود و انجینر پروژه در سالون کنفراسهای مقام ولایت دایر شد

سه شنبه مورخ 29 اسد 1398 تحت ریاست حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت جلسه دادخواهی به ارتباط پروژه برق سولری به اشتراک اعضای کمیته دادخواهی و نماینده ریاست حوزه فرعی دریای هریرود و انجینر پروژه در سالون کنفراسهای مقام ولایت دایر شد!
فیروزکوه- غور
31/5/1398
اعضای کمیته دادخواهی تاکید نمودند که کار این پروژه باید در زمان معین آن که 8 اپریل 2019 آغاز شده باید تا 7 اپریل 2020 تمام و به بهره برداری سپرده شود.
انجینر محمد ناصر کمالی مسوول نظارتی پروژه و نور احمد یعقوبی مسوول ساحوی پروژه گفتند: کار بالای برنامه های تخنیکی جریان دارد که تا کنون 2.5 فیصد پیشرفت نموده، اظهارات انجینران با انتقاد جدی اعضای کمیته دادخواهی روبرو شد، آنان خواهان سرعت در عمل شدند.
حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت نگرانی وکلای مردم در شورای ولایتی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق زنان، جوانان و مردم غور را با مسوولین پروژه در وزارت انرژی و آب تلیفونی در میان گذاشت و افزود: غور یکی از ولایات سرد سیر کشور بوده زمان کار ساختمانی در ماه عقرب تمام میشود هر چه زود تر در زمینه توجه صورت گیرد در غیر آن مردم به جاده ها خواهند ریخت.
انجینر احمد زی مسوول پروژه و حجت الله یوسفزی نماینده وزارت انرژی و آب از کار بالای بخش های تخنیکی به شدت جریان دارد اطمنیان دادند که بزودی عملاً کار آن آغاز می شود.