تحت ریاست والی جلسه برگزاری صدمین سالروز استرداد و استقال کشور دایر شد

تحت ریاست والی جلسه برگزاری صدمین سالروز استرداد و استقال کشور دایر شد .
در این جلسه روی پلان عملی کمیته انسجام و همآهنگی ولایات جشن استقلال کشور بحث صورت گرفت و دو کمیته فرهنگی و عملیاتی به ترکیب ادارات دولتی تشکیل گردید تا جشن با شکوهی را در فیروزکوه و ولسوالی ها، بر گزار نمایند.
سپس الحاج غلام ناصر خاضع والی غور بعد از استماع پیشنهادات و نظریات اعضای جلسه گفت: این جشن به یک مقدار وجوه نقدی نیاز دارد و به اعضای جلسه هدایت داد که پلان های خویش را ترتیب و زمان بندی نموده به مرکز ارسال شود تا مبلغ که ضرورت است به دسترس کمیته مؤظف قرار گیرد.
در اخیر والی غور روی برگزاری جشن با شکوه و پرشور تاکید نمود و گفت:کمیته های موظف باید مسوولیت های خویش را به نحو احسن انجام دهند تا هیچ نوع کمبودی در برگزاری جشن 28 اسد احساس نگردد.