والی غور از زخمیان داخل بستر در شفاخانه ولایتی عیادت نمود

والی غور از زخمیان داخل بستر در شفاخانه ولایتی عیادت نمود!
الحاج غلام ناصر خاضع والی غور در حالیکه تورن جنرال جمعه گل همت قوماندان عمومی قوت های سرحدی، سیدمحمدعلی حسن زاده قوماندان عمومی پولیس محلی و آمر مالی و اداری مقام ولایت با ایشان همراه بودند، یکا یک از زخمی های اخیر رویداد ولسوالی تولک مصافحه و احوال پرسی نمود و از بارگاه خداوند ج برای شان شفای عاجل خواستار شد.
والی غور به داکتران شفاخانه ولایتی تاکید نمود تا آنچه در توان دارند در خدمت زخمی ها قرار دهند تا صحت خود را باز یابند.
والی غور از مقاومت و دلیری سربازان که در دفاع از وطن تا سرحد اهدای جان می رزمند قدر دانی نمود.
داکتر محمد عارف لعل زاد یکی از داکتران شفاخانه ولایتی غور وضعیت زخمیان را خوب توصیف نمود و گفت: به زخمیان رسیدگی لازم صورت میگرد انشاالله بزودی شفا یاب میشوند.
در اخیر تحایف که از طرف مقام ولایت تهیه شده بود، توسط آقای خاضع والی غور برای زخمیان اهدا شد.