سنگ تهداب دانشکده زراعت در غور، گذاشته شد.

سنگ تهداب دانشکده زراعت در غور، گذاشته شد.
فیروزکوه- غور
هییت محترم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در حالیکه سفیر کبیر هند با ایشان همراه بودند به معیت هییت رهبری ملکی و نظامی غور و مسوولین نهاد های تعلیمی و تحصیلی به دانشگاه غور حضور بهم رسانده، از طرف استادان و محصلین به گرمی استقبال شدند.
وینای کمار سنگهه سفیر کبیر هند، ضمن قدردانی از مسوولین اداره محلی گفتند: کشور هندوستان در رشد و انکشاف ظرفیت مردم افغانستان، برنامه های بلند دارد ما همیشه در کنار مردم افغانستان هستیم، در همه عرصه های اقتصادی فعالیت داریم بخصوص در عرصه تعلیم و تربیه که ما امروز سنگ تهداب دانشکده زراعت را به هزینه هشتاد ملیون افغانی می‌گذاریم.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد، خواجه عمر صدیقی وزیر تحصیلات عالی، غلام ناصر خاضع والی غور و الحاج فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی از کمک های کشور دوست هندوستان، قدردانی نمودند.
سنگ تهداب دانشکده زراعت توسط هییت بلند رتبه کابینه و سفیر کشور هند در افغانستان، به امید افغانستان اباد و مرفع گذاشته شد.