وزراء کابینه و سفیر کشور هندوستان برای مردم غور اطمینان دادند که بیشتر از پیش به مردم غور توجه مینماییم

وزراء کابینه و سفیر کشور هندوستان برای مردم غور اطمینان دادند که بیشتر از پیش به مردم غور توجه مینماییم.
فیروزکوه- غور
محفل که به این مناسبت در سالون عمومی کنفرانسهای مقام ولایت به اشتراک صد ها تن از نمایندگان مردم در شورای ولایتی، علما کرام، زنان و جوانان، جامعه مدنی و بزرگان اقوام، تدویر یافت.
ابتداء الحاج غلام ناصر خاضع والی غور به نمایندگی از مردم غور تشریف آوری هییت عالیرتبه کابینه و سفیر کشور هندوستان را در غور خیر مقدم گفت و افزود: باشندگان غور، آسیب پذیرترین و فقیرترین مردم افغانستان بوده با خشکسالی ها، سیلاب های مدهش و محرومیت های زیاد مواجه اند، با وصف آنکه کشور های کمک کننده جهان سیل آسا کمک به افغانستان سرازیر کرده اند، مگر در غور زیر بنای اساسی، که محرومیت و فقر باشد، تغییر نکرده و انکشاف در غور به یک رویا تبدیل شده است.
آقای خاضع والی غور از مساعدت های کشور هندوستان در غور اظهار قدردانی نمود و گفت: از این کمک ها دو پایه پل موتر رو، تعمیر دو باب کلینیک، تعمیر پنج باب مکتب، تعمیر دو اداره دولتی، ایجاد کورس های فن حرفه و اعمار ده ها بند و سر بند، استدیوم ورزشی، پل و پلچک، اعمار و ساختمان شده، جای سپاس گذاری است که امروز سنگ تهداب دانشکده زراعت را گذاشتیم.
والی غور کمک های یاد شده را ضمن آنکه به دیده‌ی قدر نگریست، ناکافی خوانده از سفیر هند خواست تا غور را مورد توجه خاص قرار دهند.
الحاج فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی از کمک های کشور دوست هندوستان به نمایندگی از مردم قدردانی نمود و خواهان تمویل پروژه آب صحی آشامیدنی، اسفالت سرک های فرعی داخل شهر فیروزکوه و بورسیه های تحصیلی بیشتر، برای مردم غور شد.

رییس شورای ولایتی از وزیر اقتصاد خواست تا صدای مردم غور را به رییس جمهور رسانید، که غوریها نیاز به سرک و برق دارند، به وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد نمود تا زمینه تحصیلات عالی باشندگان غور را با ایجاد دانشکده های اقتصاد و طب، در غور فراهم نمایند.
در اخیر رییس شورای ولایتی خسارات هنگفت مالی و جانی که در غور اخیراً به وقوع پیوست منجمله به منار جام، از وزیر دولت در امور حوادث طبعی خواست تا توجه فرمایند.
آقای وینای کمار سنگهه سفیر کبیر هندوستان طی صحبت گفت: جای افتخار است که به غور آمدم همه‌ی مردم هندوستان به غور آشنایی دارند، ما همکاریهای خود را به افغانستان از سال 2005 به اساس تفاهم دو جانبه انجام داده و کمک های خود را از طریق دولت افغانستان مطابق قانون به مصرف رسانده ایم.
سفیر هند گفت: ما در غور تاکنون ده پروژه را تکمیل و 7 پروژه دیگر را در حال اکمال داریم، که هزینه آن 3 ملیون دالر را احتواء می کند، این پروژه ها ساختمان مکاتب معارف و تحصیلات عالی، در سکتور صحت ترمیم سرک و کانال، زراعت و ابیاری بوده است.
سفیر هند افزود: بر علاوه تطبیق پروژه های کوچک کشور ما پروژه های بزرگ چون بند برق دوستی افغان هند در سلما، سرک زرنج دلارام، تعمیر پارلمان و وزارت امور خارجه تطبیق کرده، سالانه بیش از هزار بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستر و دوکتورا کمک مینماییم، تا تقویت منابع بشری صورت گیرد.
در اخیر سفیر هند اطمینان داد که در غور بیشتر توجه صورت می گیرد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفتند: وزارت اقتصاد همیشه در خدمت وکلای محترم پارلمان و شورای ولایتی غور بوده که چندین بار ملاقات کرده و به مشکلات غور تماس های گرفته شده، ما پلان داریم تا سرک چشت_ هرات، گردن دیوال و پروژه بند برق پوزه لیچ به پایه اکمال برسد که به زندگی مردم غور تاثیر مثبت دارد.
پوهنمل خواجه عمر صدیقی وزیر تحصیلات عالی از سفر خویش در غور اظهار رضایت نمود و گفت: ما به چشم سر میبینیم که مردم غور به چی مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
وزیر تحصیلات عالی به مردم غور اطمینان داد که پوهنحی کمپیوتر ساینس و اقتصاد را در غور ایجاد مینماییم.
آقای صدیقی برنامه وزارت تحصیلات عالی را بیان نموده و افزود: ما سالانه هزار ها بورسیه را از کشور های دوست داریم، جوانان را میفرستیم، میخواهیم قانون تحصیلات عالی را تعدیل کنیم، مبارزه علیه فساد اداری اولویت کاری ماست، سیستم الکترونیک امتحان بورسیه ها از جمله برنامه های کاری است که غور نیز تحت پوشش قرار می گیرد.

وزیر دولت در امور حوادث طبیعی نجیب آقا فهیم از کمک های که در غور صورت گرفت نام برد و گفت: به تعداد 63 هزار فامیل توسط موسسات و نهاد های دولتی، 71 هزار فامیل از گندم های کمکی کشور دوست هندوستان و ملیون ها افغانی از بودجه دولت به مردم کمک شده و 16 پروژه خورد و بزرگ نیز تطبیق گردیده.
وی افزود: سیلاب ها و خشکسالی به مردم غور صدمه جبران ناپذیر اقتصادی وارد کرده، 60% مردم زیر خط فقر قرار دارند، منار باستانی جام از جمله میراث های فرهنگی جهان است همین اکنون 170 نفر فزیکی کار مینماید، تا مسیر آب انحراف یابد، برای آسیب دیده گان ولسوالی تولک از طریق هرات و برای سایر آسیب دیده گان از طریق مرکز غور مساعدت صورت می گیرد.
محفل با دعای خیر خاتمه یافت