پروسه انتقال مرکز ولسوالی چهار سده موفقانه انجام شد!

پروسه انتقال مرکز ولسوالی چهار سده موفقانه انجام شد!

مرکز ولسوالی چهار سده که قبلا در موقعیت نامناسب تثبیت شده بود، بعد از ارزیابی و کار شناسی مسوولین امنیتی به فاصله ۱۳ کیلومتر، دور تر از مرکز فعلی به قریه منگ انتقال گردید.
در انتقال مرکز جدید که از استراتیژی خاص برخوردار است، نقش نیروهای هوای قابل تقدیر است.
الحاج غلام ناصر خاضع والی غور و رییس شورای نظامی در مرکز سوق و اداره نیروهای امنیتی خطاب به هوابازان و سربازان شامل عملیات، گفتند: به شما منسوبین دلیر و حماسه آفرین افتخار میکنم که طی عملیات پنج ساعته بدون کدام تلفات و خسارات مالی، مشکل ترین سد راه اداره محلی را با کمال رشادت و مردانگی موفقانه انجام دادید، میتوانیم در آینده پرسونل خوبتر و بهتر اکمال نماییم.
والی غور از پلان گذاری دقیق و سنجیده شده ای مسوولین نظامی قدردانی نمود و افزود: شما نیروهای هوایی که شب و روز فضای کشور را تحت پوشش قرار می دهید، لانه های دشمن را تحت ضربات کوبنده قرار داده از صحنه بر مدارید، در دل مردم جا دارید، به نمایندگی از هییت رهبری ملکی، نظامی و مردم غور بخصوص‌ از قطعه ۳۳۳ پولیس خاص، اظهار قدردانی می نمایم.
مرکز ولسوالی چهار سده که در مسیر دریایی مرغاب در منطقه گل تپه قبلا تثبیت شده بود، زمین هموار برای نشست طیارات نداشت، کوه های مرتفع اطراف مرکز از نگاه امنیتی مشکل افزا بود به جای مناسب تغییر مکان نمود. در حالیکه حین ایجاد ولسوالی در قریه منگ/ قلعه گهر که هم هموار و هم دارای میدان هوای خامه بود مورد نظر مردم قرار داشت که تعیین گردد.
این درحالیست که طالبان لیل 21 بر 22/2/1398 بالای یکی از پوسته های امنیتی کمربند مرکز ولسوالی حمله نمودند که به شمول مولوی ظریف ولسوال نام نهاد طالبان در چهارسده 4 تن کشته وزخمی گردیدند، طالبان در ولسوالی چهارسده در مقابل نیروهای امنیتی توان مقاومت را نداشته، ادعای طالبان بر سقوط ولسوالی چهار سده بی اساس بوده، کاملا رد مینماییم.