روسای ادارات دولتی ولایت غور، مردم را در جریان کارکردهای یکساله قرار دادند

روسای ادارات دولتی ولایت غور، مردم را در جریان کارکردهای یکساله قرار دادند.
حسب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر گزارش از اجراات یکساله و پلان های 1398 ادارات دولتی، طی هفته گزارش دهی به اطلاع عام، اعم از بزرگان اقوام، نهادهای مدنی، شورا های محلی، اصناف شهر، علمای کرام، جوانان و زنان رسانده شود.
امروز یک شنبه 1/2/1398 روسای ادارات دولتی در جمع باشندگان حضور یافتند، اجراات و کارکردهای سال 1397 اداره مربوطه را با پلان های سال 1398 با مردم شریک ساختند.
سپس باشندگان فیروزکوه، سوالات شانرا پیرامون کمی ها و کاستی ها و اجراات که در پلان بوده عملی نگردیده، مطرح نمودند که از طرف مسوولین پاسخ ارایه گردید.
قبل از شروع ارایه گزارش ها، حبیب الله رادمنش معاون مقام ولایت، پاسخدهی حکومت به ملت را یکی از برنامه های مفید دولت خواند، که تا مردم در جریان قرار گیرند. 
آقای رادمنش اصل انتقاد سالم و اصولی را در بهبود حکومتداری خوب، مثبت خواند و از شرکت کنندگان خواست، تا سوالاتِ را مطرح کنند که حلال مشکلات باشد.
در اخیر الحاج فضل الحق احسان رییس شورای ولایتی، نشست را جمع بندی نمود و گفت: این نشست ها فاصله بین دولت و ملت را کم می سازد، مردم را وادار می کند، تا از کارکردهای ادارات بطور کل در جریان قرار داشته باشند.