نخبگان غور هیچ وقت از صلح رو گردان نبوده، در تامین صلح و ثبات شهامت به خرچ دادند

نخبگان غور هیچ وقت از صلح رو گردان نبوده، در تامین صلح و ثبات شهامت به خرچ دادند.
الحاج غلام ناصر خاضع والی غور از بزرگان اقوام که در تامین صلح و ثبات مثبت اندیشیدند و از خود خویشتن داری نشان دادند، قدردانی نمود و گفت: امید وارم گِلم دوری و نفاق از سرزمین ما برچیده شود، بجای آن بساط اتحاد، هم پذیری و همبستگی هموار گردد.
در نشست که بزرگان قومی با هییت اعزامی ریاست جمهوری در عرصه رفع منازعات و اختلافات به سرپرستی جنرال احمد رحیمی صورت گرفت: زوایای اختلافات و کدورت های قومی که باعث قتل، کشتار و چور چپاول دارایی های مردم شده بررسی گردید، اطمینان حاصل شد که کار و فعالیت خستگی نا پذیر هییت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری هییت رهبری ملکی و نظامی و بزرگان قومی غور، شاهد تحول مثبت هم گرایی در گوشه‌ی پر افتخار این سرزمین باشیم.