به وبسايت مقام ولايت غور خوش ش آمديد

تشريف آوري شما را به وبسايت رسمي مقام ولايت غور خير مقدم ميگويم از آنجايكه وبسايت مقام ولايت غور تازه به فعاليت آغاز نموده است نظرات و مقالات شما عزيزان در بهتر ساختن اين سايت مارا ياري خواهد كرد بنا ما چشم به راه مقالات شما خواهيم بود. تماس با ما: Email: ghor.itofficer@gmail.com

اخبار

بیشتر